Projektering, tillverkning och byggnation av timmerhus i norsk stil

Traditionella norska timmerhus har en arkitektonisk lösning med många små rum och, som oftast, med grästak. Då varje område i Norge hade sitt eget sätt att bygga timmerhus på känner man idag till olika stilar just efter olika orter.
Norska timmerhus kännetecknas av mycket små rum. Därför rekommenderar vi alltid ett individanpassat projekt för de kunder som inte själva är från Norge, men som tycker om den norska timmerhusarkitekturen.
Vi projekterar och bygger dig ett timmerhus i norsk stil med modern rumslösning. Timmerhusets väggar kan byggas av både handtimrade stockar och av moderna limträbalkar. Det finns många olika möjligheter, i synnerhet när det gäller handtimrade hus.
Man känner till nära fyrtio olika knuttyper för norska handtimrade timmerhus, utan att tala om alla nyanser för slutfinish. Vi projekterar gärna ett norskt timmerhus precis i den storlek, i det material och med den form som passar just dig.
Ditt nya hus kan bli även större, i en annan färg, med annorlunda tak eller av maskinfräst timmer – just precis som du föredrar. Därför är vår specialitet arkitektritade hus efter kundens beställning.