Vi bygger timmerhus på svårtillgängliga platser och i extrema förhållanden

På dessa bilder kan man se bygget av ett handtimrat hus efter ett specialritat projekt. Timmerhuset framställs av torkade timmerstockar under tak för att kunna säkerställa högsta möjliga kvalitet. Använder man rått eller naturtorkat virke i en byggprocess utomhus, exponerad för vind och regn, kan virket lätt mögelskadas och få en lätt blågrå färgskiftning. Mögel är mycket ohälsosamt och även farligt för människor som lider av astma eller andra kroniska luftvägssjukdomar. Efter att huset är färdigt numreras alla timmerstockar och huset plockas isär. I samband med demontering förses väggarna även med kanaler för eldragning och timmerstockarna isoleras med lindrev. Timmerstockarna emballeras i rätt ordning för uppsättning och levereras till byggplatsen. Då byggplatsen ligger långt borta i bergen, utan några tillträdesvägar, fick allt byggmaterial transporteras med helikopter de sista 5 kilometrarna. Jag vill även tillägga att den här byggarbetsplatsen ligger utanför EU. Man får inte bygga utan byggställningar och lyftanordningar inom EU – så pröva inte det här hemma. Låt oss ta hand om allt det svåra åt dig.